De Vrienden van Bibi

De Vrienden van Bibi gaat samen met de ander -klein óf groot- op zoek naar antwoorden die passen bij vraagstukken op het gebied van (Speciaal) Onderwijs, Jeugdzorg, Opvoeding en Cultuur.

Wij sluiten aan bij de vraag van de Ander, waarbij we proberen om op basis van kennis van zaken, in afstemming met de Ander, te zoeken naar een alternatief dat het verschil maakt.

We leveren maatwerk en gaan uit van ‘Professionaliseren met een knipoog’, waarbij fun, meervoudige intelligentie, het ontwikkelen en ontplooien van persoonlijke talenten, ambachtelijk vakmanschap, organisatorische kleurenrijkdom, inspireren én verbinden centraal staan.

Wij dragen al onze activiteiten met liefde en veel plezier op aan alle kleine en grote mensen van deze wereld!

Concrete voorbeelden van activiteiten

 • Educatieve producten

  We ontwerpen en ontwikkelen producten en/of tools ten behoeve van Professionaliseren met een Knipoog op het gebied van Onderwijs, (Jeugd)Zorg, Cultuur en Organisatieontwikkeling – voor klein óf groot!

 • Professionaliseringstrajecten

  Wij schrijven Professionaliseringstrajecten op maat en -indien wenselijk- begeleiden we processen bij de uitvoering.

 • Onderzoeken, betrokkenheids-/ tevredenheidspeilingen

  Wij helpen bij het opzetten, uitvoeren en implementeren van onderzoeken binnen het onderwijs. Hierbij kan gedacht worden aan Betrokkenheidspeilingen of Tevredenheidspeilingen bij Leerlingen, Ouders, Medewerkers of Stakeholders/Partners.

 • Coaching

  Wij bieden coaching voor groepen of voor individuele personen. Hierbij gaan wij uit van de eigen persoonlijkheid en de kracht van de ander.

 • Communicatie en communicatiemiddelen

  Wij ondersteunen bij het ontwikkelen of versterken van bedrijfsprofielen en verzorgen de inhoudelijke lijn en vormgeving van communicatiemiddelen zoals folders, brochures, (school)gidsen of flyers.

 • Projectleiding

  Wij leiden en begeleiden tal van projecten op het gebied van Onderwijs, (Jeugd)zorg en Cultuur

 • Boekrecensies

  We hebben jarenlang ervaring met het schrijven van boekrecensies van kinder- en jeugdliteratuur en uitgaven op het gebied van Onderwijs & Zorg. Deze spelen een belangrijke rol bij de selectie in de Nederlandse openbare bibliotheken en zijn interessant voor bezoekers van websites en bibliotheken.

 • Fun!

  Wij hebben enorm veel plezier in wat we doen. We streven ernaar om jaarlijks -samen met anderen!- een eigen Fun-project uit te voeren. Hier zijn een aantal mooie en waardevolle producten uit voort gekomen die onze visie optimaal onderschrijven en uitdragen.